MDL-artsen ook werkzaam in DC|Skoop Schiedam

Sinds 1 maart 2010 zijn de 5 MDL-artsen ook werkzaam in DC|Skoop Schiedam. Dit is een zelfstandig diagnostisch centrum waar de MDL-artsen een standaard gastroscopie, sigmoïdoscopie en colonoscopie uitvoeren volgens de normen als in het MDL-centrum.
Het diagnostisch centrum biedt snelle endoscopische diagnostiek en behandeling voor patiënten die zijn verwezen vanuit de eerstelijns- en tweedelijnszorg in regio Rijnmond e.o.