Te kort aan MDL-artsen blijft

Er waren vorig jaar ruim 61 voltijdsvacatures voor mdl-artsen. Een belangrijk deel daarvan werd niet ingevuld. Hoewel de opleidingscapaciteit in 2010 en 2011 met zes plaatsen is verhoogd, ziet de NVMDL (Nederlandse Vereniging van MDL-artsen) voor de lange termijn nog geen verlichting. De enquête is door 90 mdl-afdelingen ingevuld. Gezamenlijk denken die afdelingen tot en met 2013 plek te hebben voor bijna 140 fulltime mdl-artsen. Afgezet tegen het reeds bestaande tekort en tegen het aantal mdl-artsen in opleiding leidt dat volgens de NVMDL tot een verder groeiend tekort aan mdl-artsen.
In het zwartste scenario zou dat kunnen oplopen tot 120 voltijdsvacatures in 2014.

Bron: Medisch Contact