Bevolkingsonderzoek spoort 2500 mensen met darmkanker op in 2014

Resultaten van één jaar bevolkingsonderzoek darmkanker

In het eerste jaar van het bevolkingsonderzoek darmkanker namen meer mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht. Bij bijna 2.500 van hen is darmkanker gevonden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in opdracht van het RIVM. Hiervoor zijn de gegevens van 741.914 genodigden geanalyseerd. De Maag Lever Darm Stichting is erg blij met het hoge deelnemerspercentage aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Door het bevolkingsonderzoek wordt darmkanker bij veel extra mensen vroegtijdig opgespoord waardoor de kans op overleving stijgt.

Gevolg van hoge deelnemerspercentage

Het deelnamepercentage aan het bevolkingsonderzoek is 71,3% (529.056 mensen). Dit is nog hoger dan de 68% deelname in de eerste helft van 2014 en aanzienlijk hoger dan was verwacht op basis van de proefbevolkingsonderzoeken (60%). Hierdoor is er in sommige gebieden een tekort aan capaciteit voor vervolgonderzoek. Dit betekent dat een deel van de mensen later wordt uitgenodigd dan gepland. Van de 31.759 mensen bij wie een coloscopie is gedaan, is bij 2.483 (7,8%) mensen darmkanker gevonden en bij 12.030 (37,9%) mensen gevorderde poliepen.

Gefaseerde invoering

Het bevolkingsonderzoek wordt gefaseerd ingevoerd. De reden hiervoor is dat er voldoende tijd nodig is om de benodigde capaciteit op te bouwen voor het uitvoeren van het vervolgonderzoek. Bij een ongunstige uitslag ontvangt een deelnemer een uitnodiging voor een intakegesprek en een coloscopie in een ziekenhuis of endoscopiecentrum. Het streven is de wachttijd voor dit vervolgonderzoek zo kort mogelijk te houden, zodat deelnemers zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen wat hun ongunstige uitslag inhoudt.

Minder sterfte

Darmkanker wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Het duurt lang voordat darmkanker zich ontwikkelt, klachten geeft en een patiënt met deze klachten naar een arts gaat. Via het bevolkingsonderzoek is darmkanker in een eerder stadium op te sporen. Door vroege opsporing is de behandeling van darmkanker vaak minder zwaar en zijn er meer behandelopties mogelijk. Darmkanker is te voorkomen door mogelijke voorstadia van darmkanker, poliepen, te verwijderen. Door de invoering van het bevolkingsonderzoek zullen uiteindelijk minder mensen sterven door deze ziekte. De Maag Lever Darm Stichting blijft benadrukken dat het belangrijk is dat mensen met klachten niet wachten op een uitnodiging van het bevolkingsonderzoek darmkanker. “Met klachten is het belangrijk om direct naar de huisarts te gaan”, zegt gezondheidsvoorlichter Marleen Steenbeek. Voor een overzicht van de klachten gaat u naar www.darmkanker.info.

Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek, zie www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.

 

Bron: RIVM

Bekijk ook: