Vaker darmkanker op jongere leeftijd

Terwijl het aantal ouderen met darmkanker de laatste jaren afneemt, neemt de incidentie onder jong volwassenen sterk toe. Dit geldt met name in de leeftijdsgroep 20- tot 34-jarigen. Dat schrijven Christina Bailey e.a. in JAMA Surgery. Zij onderzochten de gegevens, opgeslagen in het Amerikaanse Nationale Kanker Instituut (NCI), van bijna 400.000 patiënten gediagnosticeerd met darmkanker in de periode van 1975 tot 2010.

De geobserveerde afname van darmkanker in de leeftijdsgroep ouder dan 50 jaar kan worden toegeschreven aan de nationale screeningsonderzoeken, beter getraind personeel en modernere technieken. Ook in Nederland krijgen inwoners tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een oproep om ontlasting in te leveren. Indien in de ontlasting sporen van bloed worden aangetroffen, wordt aanvullend onderzoek verricht.

De auteurs verwachten een afname van de incidentie van darmkanker met 33 procent in de leeftijdsgroep ouder dan 50 jaar, terwijl het aantal jongvolwassenen met darmkanker rond 2030 zal zijn verdubbeld. Ook menen ze dat screening naar darmkanker moet worden verricht voor het 50ste levensjaar indien er risicofactoren, zoals een positieve familieanamnese en chronische inflammatoire darmziekten, bestaan.

Maar hoewel de incidentie toeneemt, is de absolute incidentie van darmkanker bij jongvolwassenen nog steeds veel lager dan bij ouderen. In Amerika is momenteel 1 procent van de darmkankerpatiënten tussen de 20 tot 34 jaar oud, en 6,8 procent tussen de 35 tot 50 jaar. Dit betekent dat als de colonoscopie als screeningsmethode zou worden ingezet in deze leeftijdsgroep, de kosten waarschijnlijk niet zullen opwegen tegen de baten. Desondanks is de toename van het aantal patiënten met darmkanker jonger dan 50 jaar een zorgelijke trend.

De oorzaak zou kunnen liggen in de Westerse leefstijl, met overgewicht, te weinig lichaamsbeweging en een ongezond dieet. Verder epidemiologisch onderzoek naar causaliteit is noodzakelijk voor een betere risicoschatting van de individuele patiënt.

 

Bron: Medisch Contact

Bekijk ook: