Belangenorganisaties Lynch en Polyposis patiŽnten fuseren tot Stichting Lynch Polyposis

Doelstellingen van de Stichting Lynch Polyposis zijn; verbeteren opsporing van mensen met een erfelijke aanleg voor kanker, informatievoorziening, lotgenotencontact en vergroten van kennis en bewustwording over Lynch en Polyposis. De feestelijke oprichting vindt plaats op 10 mei in Mereveld, bij Utrecht.

De Stichting Lynch Polyposis wordt de grootste belangenorganisatie van mensen met erfelijkeaanleg voor darmkanker
Ieder jaar overlijden er in Nederland meer dan 5000 mensen aan darmkanker. Ongeveer 5% van al deze gevallen wordt veroorzaakt door Lynch syndroom of Polyposis. Lynch en Polyposis zijn erfelijk, iemand met een van deze ziekten geeft dit gemiddeld aan de helft van zijn of haar kinderen door.
De kans dat een persoon met Lynch of Polyposis darm- of een ander type kanker krijgt is groter dan 60%.

Sterfte van mensen met Lynch of polyposis aan darmkanker is grotendeels te voorkomen door betere screening en opsporing
De kans dat iemand met Lynch of Polyposis kanker krijgt is erg hoog. Door regelmatige controle kunnen deze kankers in een vroeg stadium worden opgespoord en hoeven mensen met Lynch of Polyposis dus zeker niet aan kanker te overlijden. Een belangrijke doelstelling van de stichting Lynch Polyposis is daarom het verbeteren van de opsporing van mensen met een erfelijke aanleg voor kanker. Er zijn in Nederland tienduizenden mensen met een erfelijke verhoogde kans op kanker die zich hiervan niet bewust zijn. Opsporing van deze mensen zal veel leed en levens sparen.

De stichting Lynch polyposis is er voor de belangen van mensen met een erfelijk verhoogde kans op kanker
Leven met een erfelijke belasting heeft consequenties voor het sociale maar ook financiële leven. De stichting Lynch Polyposis zorgt voor contact tussen lotgenoten en helpt ook bij het behartigen van belangen zoals problemen bij het verkrijgen van verzekeringen en hypotheken.

Het taboe op erfelijkheid en kanker
Een belangrijke taak van de stichting Lynch Polyposis is het informeren van patiënten, geïnteresseerden en zorgprofessionals over alle aspecten van onze ziekten. Het taboe op erfelijkheid en kanker is een belangrijk obstakel dat het bereiken van onze doelstellingen in de weg staat. Daarom is het vergroten van kennis en bewustwording over Lynch en Polyposis een belangrijk speerpunt van onze nieuwe organisatie.

Bron: Stichting Lynch Polyposis


Bekijk ook: