Informatieavond bevolkingsonderzoek darmkanker in het IJsselland ziekenhuis

Vorige maand is de landelijke invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker formeel van start gegaan voor alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar . Eerst worden de 65- en 75 jarigen uitgenodigd voor het ondergaan van een ontlastingstest waarbij microscopisch bloedverlies door darmpoliepen of darmkanker opgespoord kan worden. Dit komt neer op 338.000 mannen en vrouwen. In de jaren daarna zullen de uitnodigingen worden uitgebreid naar de jongere generaties. In totaal zullen 2,2 miljoen uitnodigingen per jaar verstuurd worden. Het bevolkingsonderzoek kan op termijn jaarlijks 2400 sterfgevallen voorkomen.

Een positieve uitslag en dan? 

De uitslag van de ontlastingstest wordt door de screeningsorganisatie schriftelijk medegedeeld aan de deelnemer en de huisarts. Als er geen bloedsporen worden waargenomen, dan wordt de deelnemer na twee jaar weer uitgenodigd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. Deelnemers met een positieve test worden doorverwezen voor een dikke darmonderzoek, een colonoscopie. De deelnemer wordt uitgenodigd voor een intakegesprek bij een gecertificeerd ziekenhuis in de buurt. Het IJsselland Ziekenhuis is één van de ziekenhuizen waar de darmkankerscreening zal plaatsvinden indien de uitslag van de ontlastingstest positief is. Onze maag-,darm- leverartsen en ons nieuwe MDL centrum zijn getoetst en volledig gecertificeerd voor het uitvoeren van colonoscopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek.

Colonoscopie

Bij het intakegesprek in ons MDL centrum zult u kennismaken met de MDL-verpleegkundige. Zij zal een lijst met vragen met u doornemen over uw gezondheid en u voorbereiden op de colonoscopie. Een colonoscopie is een endoscopisch onderzoek (via een flexibele slang die via de anus wordt ingebracht) van de dikke darm. Het grote voordeel van een colonoscopie is dat poliepen in één keer verwijderd kunnen worden. Soms is een vervolgafspraak nodig. Voor het onderzoek dient men 2 liter darmvoorbereidingsvloeistof in te nemen om de dikke darm schoon te spoelen. De darmvoorbereiding wordt vaak als het meest ongemakkelijke onderdeel van de gehele procedure ervaren. Een colonoscopie is een zeer veilig onderzoek waarbij weinig complicaties optreden.

Behandeling van darmkanker

Indien er geen afwijkingen worden waargenomen bij de colonoscopie, wordt de deelnemer over 10 jaar opnieuw uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. Mochten er toch poliepen zijn waargenomen en zijn verwijderd, dan krijgt de deelnemer via de huisarts binnen 5 werkdagen de uitslag van het weefselonderzoek. Dat geldt ook voor waargenomen darmkanker die meestal niet te verwijderen is tijdens de colonoscopie. De deelnemer met poliepen wordt dan in de toekomst volgens de laatste richtlijnen regelmatig endoscopisch gecontroleerd, omdat poliepen opnieuw kunnen onstaan. Zij zullen geen uitnodigingen ontvangen voor het bevolkingsonderzoek. Voor de deelnemers waarbij darmkanker is geconstateerd wordt binnen 4 weken gestart met de behandeling. De chirurgen van ons ziekenhuis hebben ruime ervaring in de operatieve behandeling van dikke darmkanker.

De maag-, darm- en leverzorg van de MDL artsen, chirurgen, internisten en oncologen van het IJsselland Ziekenhuis heeft een belangrijke bovenregionale functie. Het IJsselland biedt een breed pakket op dit vakgebied en loopt voorop in nieuwe ontwikkelingen. Door specifieke kennis en ervaring kunnen ook minder vaak voorkomende en gecompliceerde ziektebeelden worden behandeld.

Informatieavond over het bevolkingsonderzoek

Op 13 maart 2014 organiseert het IJsselland Ziekenhuis een informatieavond over het bevolkingsonderzoek darmkanker. U kunt zich hiervoor aanmelden via de afdeling patiëntenvoorlichting, tel: 010-258 51 37, op werkdagen van 09.30 – 16.30 uur bereikbaar, of meldt u aan via de website www.ysl.nl.  

Bekijk ook: