Start analyse eerste ontlastingsmonsters en demonstratie analyse monsters darmweefsel

Naar verwachting levert Post NL dinsdag 28 januari de eerste postzak retourenveloppen van het bevolkingsonderzoek darmkanker af bij Isala’s Klinisch chemisch laboratorium (KCL). Het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker start vrijdag 24 januari met de landelijke verzending van 1000 zelfanalyse-setjes. De robotgestuurde analyse-apparatuur bij het KCL zal kort daarop de eerste ingestuurde ontlastingsmonsters verwerken. Op dat moment is het de eerste analyse-stap in dit bevolkingsonderzoek zichtbaar gestart.

Na een goed verlopen pilot-fase met kleine aantallen deelnemers, is het KCL van Isala gereed voor de dagelijkse verwerking van honderden monsters. Isala’s KCL is één van de drie laboratoria in Nederland die de ontlastingsmonsters verwerken.

Analyse darmweefsel
Het KCL checkt de ontlastingsmonsters op de aanwezigheid van bloed. Als dit wordt aangetroffen, krijgt de deelnemer aan het onderzoek een uitnodiging voor een vervolgonderzoek: een kijk-onderzoek van de dikke darm (coloscopie) bij een afdeling endoscopie van een geselecteerd ziekenhuis, zoals de afdeling Maag-, darm- en leverziekten van Isala. Van ca. 75% van de deelnemers aan dit darmonderzoek gaan darmbiopsiemonsters voor weefselonderzoek naar Pathologie. Pathologie van Isala is hiervoor geselecteerd. De uitgenomen weefsels worden bewerkt, waarna een patholoog microscopisch het weefsel beoordeelt op de aanwezigheid van darmkanker of voorstadia hiervan. In tegenstelling tot de analyse van de ontlastingsmonsters, gaat het hier om relatief kleine aantallen weefselmonsters die handmatig worden bewerkt en persoonlijk worden beoordeeld.

Vervolg
In het geval darmkanker wordt vastgesteld (naar verwachting bij ongeveer 8% van de deelnemers aan het vervolgonderzoek) en men is bij Isala onder behandeling, dan zal bij Isala’s Oncologisch centrum een team van specialisten op een mutidisciplinaire poli de patiënten onderzoeken, waarna een behandelplan wordt opgesteld en besproken.

Meer informatie: www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl van het RIVM

Bron: Medicalfacts

Bekijk ook: