Bevolkingsonderzoek darmkanker van start

Deze maand gaat het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker van start. In de loop van 2014 krijgen alle mannen en vrouwen die geboren zijn in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 een uitnodiging tot deelname. Het bevolkingsonderzoek bestaat uit een ontlastingstest die men thuis kan doen. Door de invoering van het bevolkingsonderzoek overlijden op langere termijn elk jaar 2400 minder mensen aan de gevolgen van darmkanker.

Darmkanker is een ernstige ziekte die vaak voorkomt. Elk jaar krijgen ruim 13.000 mensen te horen dat zij darmkanker hebben. Er sterven in ons land jaarlijks 5.000 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. Darmkanker ontstaat vanuit poliepen in de darm, die meestal geen klachten geven. Poliepen komen vrij veel voor bij mensen die ouder zijn dan 55 jaar. Sommige poliepen kunnen uitgroeien tot een kwaadaardige tumor: darmkanker. Als darmkanker vroeg wordt opgespoord, is de behandeling meestal minder zwaar.

Geleidelijke invoering
Het bevolkingsonderzoek is voor iedereen van 55 tot en met 75 jaar. Elke twee jaar ontvangen zij een uitnodiging voor een ontlastingstest. Het bevolkingsonderzoek wordt geleidelijk ingevoerd. In 2014 ontvangen 875.000 mensen een uitnodiging. In 2019 is het bevolkingsonderzoek volledig ingevoerd. Iemands geboortejaar bepaalt wanneer hij of zij voor het eerst een uitnodiging ontvangt.

Het bevolkingsonderzoek is een aanbod van de Rijksoverheid. Het RIVM coördineert het bevolkingsonderzoek, de uitvoering gebeurt door de vijf regionale screeningsorganisaties die ook de bevolkingsonderzoeken uitvoeren naar borstkanker en baarmoederhalskanker.

Ontlastingstest
Vanaf 13 januari ontvangen de eerste genodigden een brief thuis als vooraankondiging voor bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Twee weken daarna volgt een paarse envelop met daarin de ontlastingstest, een gebruiksaanwijzing en informatiefolder. Om de ontlastingstest te doen, prikt de deelnemer op vier plaatsen in de ontlasting met het staafje dat aan de dop van de ontlastingstest vastzit. Het staafje gaat terug in een buisje dat voor analyse naar een laboratorium wordt gestuurd. Na twee weken volgt de uitslag. Als 1.000 mensen meedoen aan het bevolkingsonderzoek, is er bij 950 mensen geen aanleiding voor vervolgonderzoek.

Coloscopie
Als bloed in de ontlasting wordt gevonden, volgt een uitnodiging voor een coloscopie in een coloscopiecentrum. Dit is een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Door dit inwendige kijkonderzoek is de reden van het bloed in de ontlasting te achterhalen. Dit kan te maken hebben met darmkanker, maar er zijn ook andere redenen mogelijk. Voordat de coloscopie plaatsvindt, is er eerst een intakegesprek in het coloscopiecentrum. Als van de 1.000 mensen 50 mensen een coloscopie ondergaan, dan wordt bij 4 van hen darmkanker geconstateerd. Bij 21 mensen is sprake van gevorderde poliepen en bij 12 van beginnende poliepen. Bij 13 mensen is er geen sprake van kanker of poliepen.

Deelname is aan het bevolkingsonderzoek vrijwillig. Aan het uitvoeren van de ontlastingstest zijn geen kosten verbonden. De kosten voor het eventuele vervolgonderzoek, het intakegesprek en de coloscopie, worden vergoed door de zorgverzekeraar van de deelnemer. Afhankelijk van het eigen risico van de zorgverzekering moet een deelnemer wellicht zelf een deel betalen van het vervolgonderzoek.

Op dinsdag 21 januari van 20.30-21.30 uur organiseert de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) samen met het RIVM een online vragenuur. Stel al uw vragen over het bevolkingsonderzoek aan een zeskoppige panel. Dit vragenuur is die avond live te volgen via www.mlds.nl en www.rivm.nl.

 

Bron: RIVM

Bekijk ook: