Obesitas en inactiviteit verhogen kans divertikelziekte vrouwen

Overgewicht, obesitas en lichamelijke inactiviteit verhogen bij vrouwen de kans op divertikelziekte van het colon waarvoor opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. Dit is de conclusie van een prospectief populatie-gebaseerd cohortonderzoek in Zweden bij 626 vrouwen die met divertikelziekte waren opgenomen in het ziekenhuis.

Gedurende 12 jaar werden 626 vrouwen, die deel uitmaakten van het Zweeds Mammografie Cohort (36.592 vrouwen geboren tussen 1914 en 1948) in het ziekenhuis opgenomen wegens divertikelziekte. Twee vrouwen overleden.

Uit een multivariate analyse bleek dat vrouwen met een BMI van 25-29,99 een 29% hogere kans (RR=1,29) hadden op divertikelziekte dan vrouwen met een BMI van 20-24,99. Bij een BMI van 30 of meer (obesitas) was de kans 33% hoger (RR=1,33). Dagelijks 30 minuten of minder oefeningen doen, verhoogde de kans met 42% (RR=1,42) ten opzichte van dagelijks meer dan 30 minuten trainen. Negenennegentig vrouwen werden opgenomen vanwege een complicatie in de vorm van een perforatie of abces. Een BMI ≥30 verdubbelde de kans op complicaties (RR=2,00).

Bron: Care4Cure

Bekijk ook: