Acute pancreatitis door geneesmiddelen vaak gemist

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat een hoog percentage van de patiënten die worden opgenomen met een acute pancreatitis geneesmiddelen gebruikt die pancreatitis kunnen veroorzaken. Artsen zouden zich dit beter moeten realiseren en het betreffende middel staken.

Van de 168 patiënten die werden opgenomen wegens een acute pancreatitis gebruikten 70 (41,6%) bij opname pancreatitis-geassocieerde geneesmiddelen. In 26,2% (44/168) van de gevallen werd ten minste 1 klasse I pancreatitis-geassocieerd geneesmiddel gebruikt. Bij 12,5% was mogelijk sprake van een geneesmiddelgeïnduceerde pancreatitis.

Bij minder dan de helft van deze patiënten (9/21; 42%) werden de betreffende middelen gestaakt en deed zich later geen recidief voor. De 12 patiënten die de veroorzakende medicatie voortzetten en bij wie geen andere oorzaak van pancreatitis kon worden aangetoond, gebruikten er 8 een klasse I pancreatitis-geassocieerde geneesmiddel. Dit is 4,8% (8/168) van de totale onderzoekspopulatie.

 

Bron: Care4Cure

Bekijk ook: