IJsselland ziekenhuis lid van Barrett Netwerk

In het Barrett Netwerk werken Maag-, Darm-, Leverartsen (MDL) artsen uit het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis met elkaar samen rondom de zorg aan patiënten met een Barrett slokdarm. Dankzij deze samenwerking krijgt de patiënt met een Barrett slokdarm in de regio Zuidwest-Nederland de beste zorg op de beste plek. Daarbij is de zorg in al onze ziekenhuizen van hoge kwaliteit, patiëntgericht en doelmatig.

Wat is een Barrett slokdarm?

Een Barrett slokdarm ontstaat wanneer er een verandering is opgetreden van het type slijmvlies in de slokdarm. Deze verandering is een proces wat zich over langere tijd heeft ontwikkeld en is een gevolg van een te hoge blootstelling aan onder andere maagzuur. De aanwezigheid van Barrett slijmvlies kan worden vastgesteld middels een kijkonderzoek (endoscopie van de slokdarm en maag, ook wel gastroscopie genoemd) en met nemen van biopten (slijmvliesmonsters). Deze biopten worden vervolgens onder de microscoop onderzocht. De aanwezigheid van Barrett slijmvlies betekent dat de kans op slokdarmkanker in meer of mindere mate verhoogd is. Voorafgaand aan de ontwikkeling van slokdarmkanker kan er sprake zijn van onrustige cellen: dysplasie. Om de aanwezigheid en ernst van dysplasie te bepalen, worden biopten uit het Barrett slijmvlies microscopisch onderzocht. Afhankelijk van de aanwezigheid en het type dysplasie wordt geadviseerd het endoscopisch onderzoek na enige tijd te herhalen dan wel om een behandeling te starten. Voor meer informatie, zie www.barrettnetwerk.nl

Wat houdt het Barrett Netwerk voor u als patiënt in?

In elk ziekenhuis dat deelneemt aan ons Barrett Netwerk wordt de Barrettzorg aangeboden door MDL-artsen die toegewijd zijn aan deze zorg. Regelmatig overleggen deze artsen uit de verschillende ziekenhuizen met elkaar in het Barrett Expertisepanel. Hierin bespreken ze per patiënt wat de beste behandelmethode is. Vanzelfsprekend wordt er vertrouwelijk met de patiëntgegevens omgegaan. Dit overleg levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg.

Waar vindt de behandeling van Barrett slokdarm plaats?

Afhankelijk van het type dysplasie wordt bepaald of er een indicatie is voor behandeling van het Barrett slijmvlies. Niet elke patiënt hoeft behandeld te worden. Indien besloten wordt tot behandeling, dan is deze vaak complex en is specifieke deskundigheid nodig. Daarom wordt de patiënt hiervoor verwezen naar het Barrett Behandelcentrum, een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis. In dit centrum werkt een team van deskundig medisch specialisten en verpleegkundigen dat zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van Barrett slokdarm. In deze beide ziekenhuizen wordt professionele zorg geleverd en kunnen alle facetten van de behandeling worden aangeboden. U kunt hier binnen 2 weken na verwijzing terecht.

Zorg en wetenschappelijk onderzoek

In het Barrett Netwerk wordt ook samengewerkt rondom wetenschappelijk onderzoek. Samen leveren de ziekenhuizen zo een bijdrage aan de verdere innovatie van de Barrett zorg.


Bekijk ook: