Partner darmkankerpatiŽnt 19% vaker naar huisarts

(Darm)kanker heeft gevolgen voor patiënten èn hun partners. Onderzoek toont aan dat partners van darmkankerpatiënten 19% vaker de huisarts bezoeken dan vóór de diagnose van hun zieke partner. Voor psychische klachten ziet men in de eerste 6 maanden zelfs bijna een verdubbeling van het aantal huisartsbezoeken.

De studie, uitgevoerd door NIVEL (het Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg), onderzocht hoe vaak, wanneer en voor welke problemen 3017 partners van patiënten met borst-, prostaat-, long of darmkanker hun huisarts bezochten in de periode van 6 maanden voor tot 24 maanden na het stellen van de diagnose ten opzichte van het aantal huisartsbezoeken vóór de slechte diagnose: de baseline [tabel].

Darmkanker: verdubbeling psychische klachten

In de periode van 6 tot 24 maanden na het stellen van de diagnose was het aantal huisartsbezoeken van partners van patiënten met darmkanker gemiddeld 19% hoger per jaar dan tijdens de baseline.

Het aantal bezoeken aan de huisarts vanwege lichamelijke problemen nam pas een half jaar na het stellen van de diagnose duidelijk toe, terwijl voor psychosociale problemen de grootste toename te zien is in de eerste 6 maanden na de diagnose [figuur].

Lichamelijke klachten waarvoor partners hun huisarts vaker bezochten waren met name veelvoorkomende gezondheidsproblemen zoals pijnklachten, of reeds bestaande chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus of hoge bloeddruk.

Psychosociale klachten betroffen vooral problemen die te maken hadden met de ziekte van de partner, en slaapproblemen.

Belangrijk voor huisartsen

Deze resultaten laten zien dat het belangrijk is dat huisartsen aandacht hebben voor de partners en uitleggen dat de diagnose kanker ook gevolgen kan hebben voor zijn of haar gezondheid. Huisartsen moeten alert zijn op zowel lichamelijke als psychosociale problemen.

 

Bron: NIVEL, Huisarts & Wetenschap okt 2015


Bekijk ook: